موسسه ماه مهر

۲۷ آبان ۱۳۹۸
files_artist_Screen_Shot_2019-04-28_at_8.19.05_PM[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

آریو فرضی

آریو فرضی در سال 1346 در شهر گراتس اطریش بد نیا آمد. از کودکی به طور جدی به موسیقی و نقاشی علاقه مند بود  و تا به امروز در هر دوی این رشته ها به فعالیت می پردازد. 
او در زمینه  طراحی نزد برادان پتگر و هرمز برازنده کار و در زمینه  نقاشی نزد استاد جمال الدین خرمی نژاد آموزش دید و تا به امروز بیش از 30 نمایشگاه داخلی بر پا نموده است که شرح برخی از آنها در ذیل آمده است.  
آریو فرضی نوازنده ویلنسل و پژوهشگر تاریخ موسیقی غرب است و دربیست سال گذشته در آتلیه شخصی خود مشغول  تدریس نقاشی و دروس تئوریک هنر از قبیل اصول و مبانی هنرهای تجسمی، کارگاه تئوری رنگ، سبک شناسی و تاریخ هنر 

نمایشکاه های انفرادی: 

- اولین نمایشگاه انفرادی    گالری والی  1374 
- دومین نمایشگاه انفرادی " امپرسیون ها"  گالری سیحون 1375 
- سومین نمایشگاه انفرادی " مناظر پواکنده 1" گالری سیحون 1382 
- چهارمین نمایشگاه انفرادی  " دایاکروم ها"  گالری سیحون 1389 
- پنجمین نمایشگاه انفرادی " زمساتا نه ها" 
          " شوبرت ، مینیمالیسم و من"    گالری سیحون 1391 

- ششمین نمایشگاه انفرادی " مناظر پواکنده 2"  گالری گلستان  1394 
- هفتمین نمایشگاه انفرادی "حصار تپه ها"  گالری آریا 1396 
-هشتمین نمایشگاه انفرادی " کاج تپه ها"  گالری گلستان 1397 

نمایشکاه های گروهی: 

- نمایشگاه گروهی هنرمندان و هنر جویان  گالری طبس 1373 
- نمایشگاه بزرگ نقاشی, سفال و مجسمه  گالری گلستان 1373 
- نمایشگاه  گروهی هنرمندان و هنر جویان  گالری اندیشه 1373 
- نمایشگاه  گروهی آبرنگ    گالری والی 1373 
- نمایشگاه  گروهی برای خیریه   گالری والی 1373 
- بزرگداشت استاد علی اکبر صنعتی   گالری کیهان 1374 
-- نمایشگاه  گروهی نقاشی    گالری سیحون 1374 
- نمایشگاه  گروهی خیریه    گالری والی 1374 
- نمایشگاه  گروهی به نفع کودکان هموفیلی  گالری سیحون 1374 
- نمایشگاه  گروهی به نفع کودکان بی سرپرست گالری والی 1375 
- نمایشگاه  گروهی نقاشی    گالری دریا بیگی 1376 
- نمایشگاه  گروهی نقاشی    گالری سیحون 1376 
- نمایشگاه  گروهی    گالری مژده 1377 
- نمایشگاه  گروهی نقاشی    گالری سیحون 1377 
- نمایشگاه  گروهی فرهنگسرای نیاوران  گالری سیحون 1378 
- نمایشگاه  آثار هنرمندان معاصر   سازمان بهزیستی 1378 
- نمایشگاه  گروهی     گالری فردوس 1378 
- نمایشگاه  گروهی نقاشی    خانه هنرمندان 1379 
- نمایشگاه  گروهی خیریه به نفع ایتام       فرهنگسرای قیطریه      1379 
- نمایشگاه  با مرجان مدرسی   گالری سیحون 1379 
- نمایشگاه  گروهی       فرهنگسرای امیر کبیر 1379 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1380 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1381 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1382 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1383 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1384 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1385 
- نمایشگاه  گروهی       فرهنگسرای نیاوران 1386 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1387 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1388 
- نمایشگاه  گروهی             پردیس ملت- 7 نگاه 1388 
- نمایشگاه  گروهی    7 نگاه                1389   
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1389 
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 1390 
- نمایشگاه  گروهی                                               گالری آریا 94 - 1390        
- نمایشگاه  گروهی    گالری گلستان 96- 1391  
- نمایشگاه  گروهی    7 نگاه              96 -  1391   


جوایز و لوح تقدیر: 

- دیپلم اقتخار از دست استاد علی اکبر صنعتی 
- لوح تقدیر از انجمن حمایت از کودکان هموفیلی 
- لوح تقدیر از سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
- عضو انجمن هنرهای تجسمی 
- عضو انجمن نقاشان ایران