موسسه ماه مهر

۲۷ آبان ۱۳۹۸
files_artist_Screen_Shot_2018-12-13_at_4.20.49_PM[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

شهرام کریمی

شهرام کریمی زاده شیراز 1336

تجربه نقاشی از سال 1350 تا 1367 در ایران

مهاجرت به آلمان 1988

زندگی و فعالیتهای هنری در آلمان و نیویورک

برگزاری نمایشگاه های متعدد انفرادی و گروهی در شیراز، تهران ، کلن، لس آنجلس، نیویورک، دوسلدورف و...دریافت جایزه راینزیک 1997