موسسه ماه مهر

۰۱ آذر ۱۳۹۸

امینی، شهلا

امینی شهلا

تحصیلات:
فارغ التحصیل کارشناسی صنایع دستی_دانشگاه هنر تهران(دانشکده پردیس. اصفهان.) 1374
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر_دانشگاه آزاد اسلامی_تهران_دانشکده هنر و معماری_1383
اخذ گواهی دوره مرمت فرش موزه فرش_1379

سوابق کاری:
تدریس در دانشگاه هنر تهران گروه طراحی وچاپ پارچه_واحدهای کارگاه بافت مقدماتی وتخصصی ولایت تاپستری_آشنایی با هنرهای سنتی_تاریخ نساجی ایران_تاریخ پارچه ولباس ایران از سال 1380
تدریس در دانشگاه هنر سمنان. کارگاه بافت مقدماتی_1390
تدریس دردانشگاه علم و فرهنگ تهران. کارگاه بافت تاپستری_1391
داوری و استاد راهنما در ده ها پایان نامه در زمینه بافت دانشگاه الزهرا،دانشگاه هنر و دانشگاه سوره
عضویت در انجمن کارت بافان آمریکا  _2001تاکنون
عضویت در انجمن کارت بافان المان2005تا کنون
آموزش بافت پارچه های دست باف و کار ت بافی به طور آزاد از سال1380تا کنون

مقالات چاپ شده :
انتشار مقاله تحت عنوان کارت بافی_فصلنامه تخصصی دانشگاه هنر تهران. شماره 15_تابستان1381
انتشار مقاله تحت عنوان نوارهای تزیینی منسوج ایرانی_گلستان هنر فصلنامه اختصاصی فرهنگستان هنر_شماره2پاییز 1383
انتشار مقاله کارت بافی در ایل بختیاریBakhtiari tablet weaving))در مجله Twitter تابستان 2005
انتشار مقاله (pattern in Bakhtiari tablet weaving) در همان مجله تابستان2006.

پژوهش های چاپ شده :
نساجی سنتی اصفهان_پروژه پژوهشی هنرهای سنتی مربوط به سازمان میراث فرهنگی استان تهران_ز مستان 1384 و کسب عنوان پژوهش برتر سال.
کارت بافی در ایران_ پروژه پژوهش در احیای هنرهای فراموش شده__همان سازمان_سال1385.
ایجاد کارگاه دایمی  کارت بافی ولایت نمونه هایی چند برای همان سازمان_سال1385 

سخنرانی ها و نمایشگاه ها:
برگزاری سخنرانی تحت عنوان تکنیک بافته های نواری در ایران_ سازمان میراث فرهنگی  تهران_پاییز 1384.
سخنرانی و برگزاری نمایشگاه درStalt  museum_Bietichheim Bissingen-کشور المان سالهای 2006_2008
یک دستگاه کارت بافی ساخت ایران و یک نوار کارت بافت دورو با شعر زیبایی سعدی از اینجانب در آن موزه موجود است
شرکت در exchange twist و چاپ یکی از آثار ارائه شده در همان مجله تابستان 2003
شرکت در نمایشگاه گروهی بافت تاپستری_فرهنگسرای نیاوران 27 مهرالی29 آبان_1386
شرکت در مجموعه برنامه تلویزیونی پوشش زنان ایرانی_شبکه جام جم_IRIBپاییز 1385
شرکت در مجموعه برنامه تلویزیونی_اردی بهشت_تحت عنوان نقش زن و صنایع دستی با تکیه بر تاثیرات فرهنگی و اقتصادی شبکه4سیمای جمهوری اسلامی ایران_1385
ارایه مقاله و سخنرانی در  دومین سمپوزیوم پارچه بافی سنتی کشورهای شرق آسیاAseanدر شهر مانیل_ کشورفیلیپین 1_3فوریه 2009