موسسه ماه مهر

۲۷ آبان ۱۳۹۸
files_artist_HamidSeveri2[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg

سوری حمید


متولد 1337 ساری
کارشناسی هنر با گرایش عکاسی از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا
کارشناسی ارشد در تاریخ هنر از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا
دانشجوی دکترای تاریخ هنر از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا
مدرس دانشکده های هنر
برگزار کننده نمایشگاه های عکس و ویدئو آرت دریونان، هلند، ایتالیا و آمریکا و سخنرانیهای متعدد در مراکز علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور
داور مسابقات عکاسی و هنرهای جدید در داخل و خارج از کشور.
مدیر واحد پژوهش موزه هنرهای معاصر تهران