موسسه ماه مهر

۰۱ آذر ۱۳۹۸
files_artist_sami[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

سمیع آذر علیرضا


علیرضا سمیع آذر، متولد 1340 در تهران، در سال 1369 در رشته معماری از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 1375 در همین رشته دکترای خود را از دانشگاه مرکزی انگلستان دریافت کرد. سمیع اذر از سال 1377 تا 1384 ریاست موزه هنرهای معاصر تهران را برعهده داشت و هم اکنون بیشتر وقت خود را به تدریس و تالیف می گذراند. علیرضا سمیع آذر در سال 1382 از سوی باشگاه ملی هنرهای امریکا به خاطر کسب دستاوردهای چشمگیر در عرصه هنر موفق به دریافت مدال طلا گردید. وی سپس نشان افسری هنر و ادبیات دولت فرانسه را نیز دریافت کرد.