موسسه ماه مهر

۳۰ آبان ۱۳۹۸
files_artist_pari[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

گنجی پری یوش


تحصیلات
دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای دختران تهران ۱۳۴۵، نقاشی، دانشکده هنر سنت مارتین لندن ۱۹۶۸، نقاشی، دانشکده هنر سر جان کاس لندن ۱۹۶۹ ، لیسانس هنر و طراحی دانشکده هنر چلسی ۱۹۷۴ ، نقاشی، دانشکده هنرهای زیبا، بوزار پاریس ۱۹۷۶

تدریس
دانشگاه الزهرا، دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز میراث فرهنگی

تحقیق
کاشی های دوره صفویه در اصفهان، انگلستان ۱۹۷۴ ، تاثیر نقش های ساسانی بر طرح های کیمونو از طریق جاده ابریشم ۱۹۹۶ ( بورس تحقیقات تطبیقی هنر یونسکو )

هیئت داوری
پنجمین نمایشگاه نقاشی عمان ۱۹۹۹، چشم انداز ۷۹- طراحی امروز ایران، موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۰، دبیر نمایشگاه هنر مفهومی ژاپن - آفتاب تابان - موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۳

کتاب
چراغ رنگ، مجموعه نقاشی موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر ۱۳۸۲

نمایشگاه
چندین نمایشگاه انفرادی در ایران
نمایشگاه در ژاپن، آلمان، آمریکا، عربستان، کویت، فرانسه،‌ ازبکستان و کشورهای آسیای میانه