موسسه ماه مهر

۲۷ آبان ۱۳۹۸
files_artist_399754image[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpeg

نورده رخشاد


فارق التحصیل هنرهای تجسمی-نقاشی از "بوزار" (1986) و  "سوربون" (1997) فرانسه . زمینۀ کاری وی نقاشی ، پرفورمانس ، چیده مان ، هنر مفهومی ، ویدئو آرت و new medias   است در حال حاضر ، انجمن "دید" (DID)  را  در زمینه هنرهای بصری در فرانسه دائر کرده است.

وی از سال 1364 در نهادهای مختلف هنری رسمی و غیررسمی و همچنین در کادر پژوهش های دانشگاهی مابین فرانسه و آمریکا در رشته هنرهای تجسمی تدریس نموده و دعوت به شرکت در کنفرانس های بین المللی و دانشگاهی نظیر Universite' Castilla La Mancha Ciudad Real  اسپانیا، colombia University   در نیویورک، و مرکز هنرهای معاصر   Frische la belle de Mai  در مارسی شده است و در سال 2010 عضو هیئت داوری CNC ) Centre National du cinema) بوده است.

رخشاد نورده تا کنون نمایشگاههای متعددی در گالریها ، موره ها و فستیوالهای بین المللی در سه قارۀ آسیا ، اروپا و آمریکا برگزار کرده است و تا بحال موفق به کسب جوایز و بورسهای متعددی از نهادهای فرهنگی-هنری فرانسه ، از جمله وزارت فرهنگ فرانسه و نهاد پروژه های هنری شهر پاریس شده است.