فضای ماه مهر

 ماه مهر ، در یک  ساختمان چند طبقه در خیابان آفریقا قرار دارد که در طبقه همکف خود کتابفروشی ، در طبقه نخست نگارخانه و در طبقات بالا فضای آموزشی را در خود جا داده است. همچنین بوفه ماه مهر در محوطه حیاط این ساختمان قرار دارد . 
معماری این ساختمان نشانگر ویژگی های معماری دهه 1350 خورشیدی است که برای ایجاد فضای مناسب و مطلوب هنری در آن تغییراتی ایجاد شده است . این ساختمان از این جهت برای تاسیس ماه مهر انتخاب شده است که معماری دهه  50 خورشیدی واجد ویزگی هایی است که به پیوند خصیصه های بومی معماری و مدرنیته را عیان می کند.

نمای ساختمان ماه مهر،  سیمانی است و رنگ های کرم ، سفید و خاکستری در آن به چشم می خورد. بافت خاص سیمان در پیوند با فضای سبز حیاط ماه مهر محیطی گرم و دوستانه ایجاد کرده است که در شادابی و و طراوت جو کلاس های ماه مهر موثر بوده است.


1.jpg 3.jpg Screen Shot 2018-06-13 at 11.26.09 AM.png Screen Shot 2018-06-13 at 11.25.54 AM.png Screen Shot 2018-06-13 at 11.25.37 AM.png Screen Shot 2018-06-13 at 11.25.26 AM.png Screen Shot 2018-06-13 at 11.24.48 AM.png Screen Shot 2018-06-13 at 11.24.33 AM.png Screen Shot 2018-06-13 at 11.32.55 AM.png Screen Shot 2018-06-13 at 11.32.14 AM.png Screen Shot 2018-06-13 at 11.31.41 AM.png