موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

محیط زیست و دنیای درونم را گسترش می‌دهم.

files_magazinContents_598115Screen_Shot_2019-04-11_at_3.05.40_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بدون عنوان، اثری از شهلا حبیبی، اکریلیک روی بوم، 100*150 سانتیمتر، 1387 
محیط زیست و دنیای درونم را گسترش می‌دهم. تحت تاثیر هنر و فلسفه ایرانی عناصر فوق را به شیوه شخصی به شکل شرقی با فلسفه هنر اسلامی ایرانی که در مینیاتورمان منعکس است و در شیوه جدید به عنوان سنت گرای نو شناخته شده است، نشان می‌دهم. انسان و پرنده با بافت و فرم و حرکت‌های دوار از اجزای کار من است.