موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸

بوفه ماه مهر

files_magazinContents_351005Screen_Shot_2019-02-24_at_4.34.14_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ماه مهر برای سال نو، تامین مواد خوراکی و خدمات بوفه را به علاقمندان با تجربه واگذار می کند. علاقمندان می توانند، رزومه حرفه ای و مبلغ پیشنهادی اجاره بها را به ایمیل موسسه ارسال کنند.