موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸

گیزلا وارگاسینایی

files_magazinContents_428310Screen_Shot_2019-02-24_at_4.27.59_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بوستان، اکریلیک روی بوم، 120*140 سانتیمتر، 1389
سبک ایرانی گل و مرغ بهانهای بود که من در این راه به سبک معاصر حرف خود را بزنم. در نقاشیهایم سکون و استحکامی وجود دارد که ابدیت را در آن احساس میکنم و در عین حال آرزوی یک فضای بهشتی کاملا مشهود است.
گیزلا وارگاسینایی متولد چکوار مجارستان است. او فارغالتحصیل از دانشکده هنرهای تزیینی وین است. سابقه تدریس نقاشی را در آتلیه معاصر تهران و مدرسه سفارت آلمان در تهران داشته و کارگاههایی آموزشی نیز در خارج از ایران برگزار کرده است.  گیزلا وارگاسینایی از بنیان گذاران گروه دنا بوده و در نمایشگاههای متعدد انفرادی و گروهی در ایران، پاکستان، ترکیه، اروپا، امریکا، کانادا، چین، دوبی و دوسالانههای نقاشی در موزه هنرهای معاصر ایران شرکت داشته است.