موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸

باغ ایرانی

files_magazinContents_175106Screen_Shot_2019-02-24_at_3.09.48_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

کریلیک و کنته روی بوم، 180*160 سانتیمتر، 1391

باغ ایرانی با نقشمایه‌های گیاهوار و رنگهای محدود و متضاد محور اصلی کارهای چند سال گذشته من هستند. نقاشیهای من با ریخت و پاش رنگ و کنش آزادانه آغاز میشود و در نهایت به نظم و سامان میرسد گاهی رنگ و بافت کیفیتی حروف نگارانه به خود میگیرند که کاملا بداهه است. به واسطه نوع رفتار هنگام خلق اثر، در گذشته این اتفاقها را بیشتر با لایهای از رنگ میپوشاندم. حالا میخواهم همان گونه رام نشده به آن نظم بدهم و به سامان برسانم.

فرح ابوالقاسمی متولد تهران است. او مدرس و فارغالتحصیل نقاشی دانشگاه الزهرا میباشد وی که عضو انجمن نقاشان زن فرانسه است سابقه برگزاری بیش از ده نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از کشور و شرکت در بیش از پنجاه نمایشگاه گروهی در کشورهای امریکا، فرانسه، بلژیک، هلند، سویس، کانادا، امارات عربی، بروکسل، قبرس، تونس و مراکش و ... را داشته است. ابوالقاسم برنده جایزه نفر اول از شهرداری پاریس 2000، هنرمند برگزیده موزه هنرهای معاصر تهران برای گذراندن دوره 9 ماهه در شهرک برگزیده در مسابقهی بین المللی هنرها در پاریس 2001-2002  و هنرمند برگزیده در مسابقهی بین المللی شرکت وینزور نیوتن 2000 بوده است