موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸

ضیافت شام اثر جودی شیکاگو

files_magazinContents_Screen_Shot_2019-01-09_at_10.37.10_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ضیافت شام اثر جودی شیکاگو، سال 1979م اولین اثر هنری فمینیستی که اذهان جهانیان را به خود جلب کرد چیدمان جودی شیکاگو (متولد 1393) به نام ضیافت شام است. در زمانی که این اثر خلق شد، هنر فمینیست از پیشینه و تاریخ قابل توجهی برخوردار شده بود. در واقع اولین بیانیه های این جنبش به سال های نخستین دهه 1970 باز می گردند. از آن زمان زنان هنرمند و تاریخ نویسان هنر زنان، مجموعه پرسش هایی را مطرح ساخته بودند از قبیل این که: چرا منزلت زنان در مقام هنرمند تا این حد کم ارزش شمرده می شود؟ و اصولا چرا تاریخ هنر، زنان هنرمند برجسته ای به خود ندیده است؟ ضیافت شام چیدمانی است شامل یک میز مثلث شکل با سی و نه رومیزی کار دست، بشقاب های چینی و دیگر وسایل غذاخوری که هر یک از آنها به زنی نامدار در تاریخ اختصاص دارد. جورجیا اوکیف، ویرجینیا وولف (نویسنده انگلیسی)، سوزان آنتونی (مدافع امریکایی حق رای برای زنان) و ساکاجاونا (سرخ پوست راهنمای قبیله) از این جمله اند. هر یک از این زنان به صورت نمادین و با استفاده از یک ظرف که به گونه خاصی طراحی و بر روی پارچه ای گلدوزی شده قرار گرفته است، معرفی می شوند. مثلث، نمادی کهن است هم برای زن و هم برای الهه. حضور مجازی سیزده زن در هر ضلع مثلث، شام آخر مسیح را تداعی می کند و نقوش و نقش برجسته های نمادین (نشانه های جنسیت و آزادی زن) بشقاب ها را مزین کرده اند. میز مثلثی روی زمین مفروش با کاشی سفید قرار گرفته که اسامی نهصد و نودو نه زن برجسته دیگر بر آن نوشته شده است.این اثر اگرچه توسط جودی شیکاگو و تحت هدایت فکری او آفریده شد، اما در تحلیل نهایی محصول دست های بسیاری است که به طور سنتی به عنوان مهارت های خاص زنان –همانند دوخت و بافت و نقاشی چینی- شناخته می شوند


Screen Shot 2019-01-09 at 10.36.50 PM.png Screen Shot 2019-01-09 at 10.36.40 PM.png