موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸

شیده تامی

files_magazinContents_768997Screen_Shot_2019-01-09_at_9.36.58_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

 بدون عنوان، ترکیب مواد روی مقوا، 54*79 سانتیمتر، 1391 
کلمه‌های سکوت قابل بیان نیستند، مثل تصاویر خواب‌ها که هیچ‌گاه قابل انتقال نیستند. 
دوره جدید کارهایم که ترکیبی از نقاشی و کلاژ است برایم همین تعریف را دارند. انبوه تصاویر و حس‌ها و گذرهایی در بیداری و خواب‌ها که من اکنون را ساخته‌اند. 

شیده تامی متولد تهران است. نمایشگاههای انفرادی وی در گالری‌های هما، اعتماد، دبی، گلستان، خانه هنرمندان، منصوره حسینی، برلین و سیته هنر پاریس و 30 نمایشگاه گروهی برگزار شده است.