موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸

اکسپرسیونیسم انتزاعی

files_magazinContents_Screen_Shot_2018-10-14_at_11.26.13_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

این اصطلاح را به طور عام در مورد جنبشی که از زمان جنگ جهانی دوم در نقاشی امریکا در دهه های 1950 و 1960 میلادی شکل گرفت، به کار می برند. این جنبش در ذات خود از شیوه سورئالیسم که با اهمیت ترین جریان هنری سال های جنگ و پیش از آن بود، تولد یافت. اولین بار منتقدی امریکایی به نام رابرت کوتس، از عبارت «اکسپرسیونیسم انتزاعی» برای توصیف آثار پولاک، دکونینگ و چند نقاش دیگر استفاده کرد. هنرمندان مشمول این عنوان عمدتاً در نیویورک فعالیت می کردند و با هم ارتباط داشتند ولی هیچ گاه یک گروه منسجم تشکیل ندادند. در واقع، وجه اشتراک آنان نه در سبک بلکه در دیدگاهی بود که با روح طغیان بر سنت و اشتیاق برای آزادی خود انگیخته‌ی بیان، مشخص می شد. جکسون پولاک، ویلم دکونینگ، آدولف گوتلیب، رابرت مادرول، مارک روتکو، اد رینهارد، فرانتس کلاین، بارنت نیومن و کلیفورد استیل از شخصیت های هنری بارز این روند هنری اند.


Screen Shot 2018-10-14 at 11.26.01 AM.png Screen Shot 2018-10-14 at 11.25.49 AM.png