موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸

خانه، ماشینی برای زندگی

files_magazinContents_326137Screen_Shot_2018-10-14_at_10.44.48_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

لوکوربوزیه با نام شارل ادوئار ژانره (1887-1965 میلادی)، یکی از برجسته ترین معماران مدرن است که در دهه های آخر عمرش از کارکردگرایی هندسی به فرم های ارگانیک روی آورد. گفته مشهور او که « خانه، ماشینی برای زندگی است»، عقلانیت عینی اش را منعکس می کرد؛ اما او در عین حال، خالق فرم های شاعرانه و ماندگار نیز بود. لوکوربوزیه همچنین جایگاهی در تاریخ نقاشی مدرن به خود اختصاص داده است. یک دوره فقط طبیعت بیجان با فرم های ساده نقاشی می کرد، اما بعدها پیکر انسانی نیز در ترکیب بندی هایش ظاهر شد و نقاشی اش پویاتر و شاعرانه تر شد.