موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

زاها حدید

files_magazinContents_Screen_Shot_2018-09-22_at_12.20.30_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

مرکز حیدر علی اف در باکو و مرکز آبزیان در لندن، اثر زاها حدید، معمار سبک دیکانستراکشن (ساختارشکن)