موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

هنر آوانگارد نوین

files_magazinContents_600178Screen_Shot_2018-08-18_at_11.27.25_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

هنر آوانگارد نوین

جنبش هنر آوانگارد نوین در دهه 1950 و 1960 میلادی شکل گرفت، این جنبش در حقیقت نقد هنر بود و کنکاش در رسانه هنری، ساختار زیبایی و نسبت آنها با واقعیت. بنابراین برای اولین بار در تاریخ هنر، اثر هنری در سطح وسیعی به عنوان نقد هنر به کار گرفته شد. در میان مطرح ترین هنرمندانی که در این سال ها با بدعت های جنجالی خود، سیر تاریخ هنر مدرن را دستخوش تحول ساختند، نام شش شخصیت بیش از دیگران جلوه می کند: ایو کلین، پیرو مانزونی، جوزف بویز، جان کیج، رابرت راشنبرگ و جاسپر جانز. دوره تاریخ هنر معاصر (ترم دوم) با عنوان هنر آوانگارد نوین از دوشنبه 29 مرداد ماه 97 آغاز خواهد شد.