موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

عبدالله عامری نقاش نوگرا

files_magazinContents_Screen_Shot_2018-08-18_at_11.22.41_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

عبدالله عامری نقاش نوگرا (1301-1396) آنچنان که خود وی گفته است از کودکی شیفته رنگ و نور و صدا بوده و گرایشش به نمایش گذاشتن زیبایی آفریده های خداوند بوده است. عبدالله عامری هم دوره اسفندیاری و جوادی پور در دانشکده هنرهای زیبا بود که با رتبه اول در سال1327 تحصیلاتش را به اتمام رساند. او آثارش را با ستایش طبیعت آغاز کرد و رفته رفته به مکتب پست امپرسیونیسم علاقمند و به فضای آبستره نیز نزدیک شد. در سال 1334 به همراه تناولی، سپهری و ویشکایی در نمایشگاه گروهی شرکت کرد و در بینال های تهران میان سال های 1337-1339 حضور داشت اما بعدها کمتر به نمایش آثارش علاقه نشان داد.