موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

وارطان هوانسیان از معماران مدرن ایران

files_magazinContents_Screen_Shot_2018-08-18_at_11.20.21_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

وارطان هوانسیان(1274_1361) از معماران مدرن ایران 
در تبریز دیده به جهان گشود. پس از پایان دوره دبیرستان در کارگاه قالی بافی به عنوان طراح نقش قالی به کار مشغول شد. اواخر جنگ جهانی اول برای تحصیل به فرانسه رفت و در مدرسه معماری به تحصیل پرداخت. مدتی با آنری سوواژ معمار مشهور فرانسوی در پاریس همکاری کرد. در سال 1314 به ایران بازگشت و در شهربانی به کار مشغول شد. درست در همین سال بود که مقام نخست مسابقه طراحی ساختمان هنرستان دختران تهران را به دست آورد. هوانسیان علاوه بر طراحی ساختمان هایی چون ساختمان جیپ، بانک سپه، سینما دیانا و مترو پل در  نگارش مقاله و انتشار مجلات معماری دستی فراخ داشت. در وجه اشتراک طراحی های هوانسیان می توان به عدم رعایت تقارن، خالص گرایی فرم، پنجره های افقی و ایحاد خم در نبش ساختمان های دو نبش ، لبه های سیمانی بالای پنجره ها و روکارسازی سیمانی نماها اشاره کرد.