موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

نورپردازی در عکاسی

files_magazinContents_476477Screen_Shot_2018-08-18_at_11.13.05_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

عکاسی در حال حاضر وابسته به نور است و شاید تا همیشه نیز چنین بماند ما برای دیدن نیازمند نور هستیم و تصویر بدون وجود نور قابلیت شکل گیری ندارد.
نور می تواند به عنوان جذاب ترین بخش تصویری در عکس حاضر باشد. نور این قابلیت را دارد که نخستین و برترین عامل زیبائی و تمایز دهنده عکس باشد.