موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

طراحی لباس،هنر استفاده از طراحی و زیباشناسی

files_magazinContents_489104Screen_Shot_2018-08-18_at_11.11.02_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

طراحی لباس،هنر استفاده از طراحی و زیباشناسی برای آفرینش پوشاک است. طراحان لباس می کوشند تا پوشاکی را طراحی کنند که برآیندی از دل انگیزی، جذابیت و باب طبع مردمان جامعه ای که در آن زندگی می کنند، خلق کنند.