موسسه ماه مهر

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

سردر بانک شاهی (تجارت فعلی) نخستین کار مستقل لرزاده

files_magazinContents_498350Screen_Shot_2018-07-04_at_10.51.20_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سردر بانک شاهی (تجارت فعلی) نخستین کار مستقل لرزاده واقع در میدان توپخانه تهران است.

حسین بن محمد معمار معروف به لرزاده زاده 1285 تهران، هنرمند معماری که طراحی بیش از هشتصد مسجد و سردر را بر عهده داشت. لرزاده مجری ساخت آرامگاه فردوسی نی بوده است.