موسسه ماه مهر

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری ژوژمان پایان دوره جواهرسازی و مجسمه سازی به روش معکوس با حضور استاد پرویز تناولی

files_magazinContents_515093تناولی_۲[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

استاد پرویز تناولی با حضور در پایان دوره آموزش مجسمه های کوچک در موسسه فرهنگی هنری ماه مهر به نقد اثار خلق شده هنرجویان پرداخت.

در ابتدای این جلسه که با حضور مونا پاد استاد دوره و از شاگردان پرویز تناولی برگزار شد، هرکدام از هنرجویان با معرفی خود، توضیحاتی را راجع به ایده اثر، نوع تکنیک و طراحی آن ارائه دادند. 

تناولی با برشمردن ویژگی صنایع دستی، تفاوت بنیادین مجسمه سازی را در ایده و خلق نوین ذکر کرد و افزود: استفاده مناسب و متناسب از فضاهای مثبت و منفی به اثر هنری عینیت می‌بخشد. 

استاد مجسمه ساز با خواندن این بیت:
هرکه در او جوهر دانایی است بر همه کارش توانایی است
دانش را زاینده خلاقیت برشمرد. 
این آیین به مدت سه ساعت بطول انجامید و پرویز تناولی  تک تک آثار هنرجویان را نقد و نکاتی را برای پیشبرد هنرجویان توصیه کرد.  
در پایان این داوری، استاد پرویز تناولی از برپایی نمایشگاه مشترکی از آثار هنرجویان این دوره در بیروت لبنان خبر داد.