موسسه ماه مهر

۲۸ تير ۱۳۹۸

هنر نقاشی تزئینی در قرون وسطی بر اساس کتاب ساعتها

files_magazinContents_Screen_Shot_2018-05-15_at_9.19.10_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

هنر نقاشی تزئینی در قرون وسطی بر اساس کتاب ساعتها

( مقایسه کتاب ساعت ها با کتب اسلامی و تکنیک های کتاب سازی در اروپای پیش از رنسانس)

مدرس: رکسانا منوچهری (مدرس موزه چستربیتی دوبلین)

ورکشاپ 2روزه

در این دوره به بیان تاریخچه هنر کتاب‌سازی، تبین عملی تکنیک‌های رنگ‌سازی در قرون وسطا با رنگدانه‌های ارگانیک، طراحی صفحه و ساخت کاغذ، بررسی تاریخ نقوش تزئینی کتاب‌های خطی اروپا و مقایسه آن با کتاب‌های اسلامی و رنگ آمیزی کار پرداخته می شود. در پایان این ورک شاپ هر هنرجو یک اثر را خلق و به پایان می رساند.

· به دلیل محدودیت دوره، الویت با کسانی است که توانایی تکنیکی هنر طراحی و نقاشی را دارا باشند.