موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

"حضور هنرمند غایب" آثاری از گارنیک در هاکوپیان در نگارخانه های ماه مهر و آریا

files_magazinContents_5265169[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
حضور هنرمند غایب عنوان نمایشگاهیست از "گارنیک در هاکوپیان" که 21 آبان با حضور هنرمند گشایش یافت .

در گالری استیتمنتی دیده می شود از رویین پاکباز همراه با جملاتی از زبان خود هنرمند که از شکل پیدایش اشکال هنری اش در خیال می گوید و از اینکه طراحی  برای او نوعی ارتباط بی واسطه با جهان است و به همین علت هیچ گاه از طراحی دست نکشیده است.

در جای دیگری می خوانیم: من زندگی پرفراز و نشیبی داشته ام و تجربه های هنری ام گوناگون بوده است.غالبا بازگشت به گذشته و از نو آزمودن روش های پیشین، احساس کشف تازه ایی را در من بر می انگیزد.

دربین آثار  او نقاشیهایی  روی سطوح سیمانی همراه با ترکیبی از پوکه قرص هایی دیده می شود که او در طول بیماری سختش در بیمارستان با آنها سرگرم بوده.

این نمایشگاه پروژه ی مشترکی است از نگارخانه های ماه مهر و آریا که به طور همزمان آثار دوره های مختلف این هنرمند را به نمایش گذاشته است و تا 19آذر ماه ادامه خواهد داشت.


44256712.jpg 13880813.jpg 8 big.jpg