موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

ژوژمان هنرجویان کارگاههای جواهرسازی،مجسمه های کوچک ،نخ و فرآورده های آن با حضور استاد "پرویز تناولی" برگزار شد.

files_magazinContents_6big[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

1

ژوژمانی از آثار هنرجویان کارگاههای جواهرسازی،مجسمه های کوچک و کارگاه نخ و فرآورده های آن با حضور استاد تناولی،خانم مونا پاد و مدیران ماه مهر ،روز چهارشنبه 12 آبان برگزار شد.

در این برنامه هنرجویان ضمن معرفی و توضیح کانسپت آثار هنری خود،از نظرات استاد تناولی و دیگر حاضران بهره مند شدند.

ماه مهر برای این هنرجویان آرزوی موفقیت دارد.

5


nakh big2.jpg s.jpg 4big.jpg