موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

کارگاه نقد هنر

مدرس: دکتر حمید کشمیرشکن 

پیش نیاز :کارگاه مبانی نظری نقد هنری

این کارگاه در امتداد «کارگاه مبانی نظری هنر » در استفاده عملی از مباحث مطرح شده در آن کارگاه در راستای اندیشیدن، دیدن ، تحلیل و نگارش نقد هنری متمرکز می شود. با بررسی نمونه ها و تحلیل آن ها به همراه مشارکت  شرکت کنندگان ، این کارگاه به آموزش اصول و روش های نگارش این متون می پردازد.در این راستا به تفاوت اقسام نقد ( ژورنالیستی با متون و مقالات تخصصی ) توجه می شود.

تاریخ برگزاری کارگاه: 18 و 19 و 20 شهرویور ماه 93

کارگاه در طی سه روز، مجموعا 18 ساعت: هر روز 6 ساعت از 10-13 الی 14-17 برگزار خواهد شد.

شرکت در کلیه کلاس ها الزامی است.