موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

شروع دوره جدید کارگاه عکاسی تبلیغاتی (1)

files_magazinContents_442650files_education_image-10[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8][328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

شروع دوره جدید کارگاه عکاسی تبلیغاتی
استاد: یدالله ولی زاده 
کلاس در روزهای پنج شنبه از ساعت 9 تا 13 دایر می باشد. و مهلت ثبت نام برای شرکت در این کارگاه تا 31 خرداد ماه 1393 است.

سطح 1 :

شامل 10 جلسه
 سر فصل های درسی به شرح زیر می باشد:
- آشنایی با ابزار و وسائل نورپردازی و ابزار تخصصی عکاسی تبلیغاتی
- آشنایی با استودیو عکاسی تبلیغاتی و تجهیزات آن
- آشنایی با انواع عکاسی تبلیغاتی، محدودیت ها و توانایی های آن
- آشنایی کامل با نورپردازی داخل استودیو
- آشنایی با انواع دوربین های قابل استفاده در استودیو )قطع بزرگ، متوسط، دیجیتال و...(و امکانات و
محدودیتهای هر یک
- جنسیت و آشنایی با چگونگی نور و سایه و درآوردن جنسیت های مختلف
- عکاسی lowkey و highkey
- عکاسی زمینه سفید
- آموزش عکاسی از هر جنسیت : شیشه -فلز-آب-پلاستیک-اجسام رفلکتیو و...
*کلاس بصورت کار گروهی workshop و مشارکت دانشجویان در کلاس برگزار می شود.