موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

شروع دوره فشرده "عکاسی پایه"

files_magazinContents_SPlenses_1200x1200[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

شروع دوره فشرده عکاسی پایه 

استاد: محمد غفوری

این کلاس دو روز در هفته تشکیل می شود که شرکت در هر دو روز الزامی است.

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 20