موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

شروع دوره جدید "سینمای نئورئالیسم ایتالیا 2"

files_magazinContents_bicycle-thief[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

شروع دوره جدید "سینمای نئورئالیسم ایتالیا (2)" در موسسه ماه مهر

استاد: کامران شیردل

روزهای سه شنبه ساعت 17 تا 20

مهلت ثبت نام تا 7 تیر 1393