موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

شروع دوره جدید کارگاه "نقد هنر" استاد حمید کشمیر شکن

files_magazinContents_180740draft_lens9328131_1265194645How-to-critique-art[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

 کارگاه نقد هنر
(کارگاه سه روزه، مجموعاٌ 18 ساعت: هر روز 6 ساعت: 17-14؛  13-10)
پیش نیاز: کارگاه مبانی نظری نقد هنری
 این کارگاه در امتداد «کارگاه مبانی نظری نقد هنر» بر استفاده عملی از مباحث مطرح شده در آن کارگاه در راستای اندیشیدن، دیدن، تحلیل و نگارش نقد هنری متمرکز می شود. با بررسی نمونه‌ها و تحلیل آنها به همراه مشارکت شرکت کنندگان،  این کارگاه به آموزش اصول و روش‌های نگارش این متون می‌پردازد. در این راستا به تفاوت اقسام نقد (ژورنالیستی با متون و مقالات تخصصی) توجه می‌شود