موسسه ماه مهر

۳۰ آبان ۱۳۹۸

نمایشگاه حجم کیهان خلیلی فرد در گالری والی

files_magazinContents_519122securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

افتتاح: روز جمعه 93/01/29 از ساعت 16 الی 20 دیدن فرمایید.

این نمایشگاه تا روز 93/02/9 ادامه دارد.

ساعت بازدید: 16 تا 20

نگارخانه در روزهای شنبه تعطیل است.