موسسه ماه مهر

۰۱ آذر ۱۳۹۸

نمایش عکس "فراسوی نگاه" در گالری الهه

files_magazinContents_666828securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

 نمایش عکس های مهربان مهربانی با عنوان "فراسوی نگاه"

جمعه 29 فروردین تا  دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

 

ساعات بازدید: 16 تا 20


Photography exhibition by : Mehraban Mehrabani

نگارخانه در روزهای تعطیل رسمی تعطیل است