موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

کلاس جدید "ماشین های عبث" استاد پرویز تناولی در ماه مهر

files_magazinContents_17494images[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

هدف از این برنامه ساختن ماشین هایی است که عمل ماشین را انجام میدهند، اما فاقد اهداف مفید دیگر ماشین ها هستند.

اگر ماشین را وسیله ای برای سرعت بخشیدن به امور زندگی و ازدیاد تولیدات بشمار آوریم، ماشین هایی که ما خواهیم ساخت دور از این اهدافند. آن ها هدف بیهوده و بی سرانجامی را دنبال می کنند. ما می خواهیم ماشین هایی بسازیم که شکل و ساختاری جدا از دیگر ماشین ها دارند و هر کدام شخصیت خاص خود را دارند.

هنرجویان این رشته باید سوابق و دانش کافی برای نام نویسی در این کلاس را داشته باشند.

دوره کلاس 8 هفته ( دو ماه ) هر هفته یک روز از ساعت 10 صبح تا 13 عصر خواهد بود.