موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «انسان شناسی عکس و عکاسی»

files_magazinContents_23006SC8590.fpx&obj=iip,1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

پس ازبرگزاری موفقیت آمیز نخستین کارگاه آموزشی «انسان شناسی رنگ و طرح»، انسان شناسی و فرهنگ وموسسه ماه مهر، دومین کارگاه آموزشی خود را با عنوان «انسان شناسی  عکس و عکاسی» در تاریخ 28 فروردین 1393، در یک روز و 4 جلسه دو ساعته برگزار می کنند. مخاطبان این کارگاه به ویژه هنرمندان و عکاسان علاقمند به حوزه ی علوم اجتماعی و انسانی هستند، ولی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی که به هنر علاقمند هستند نیز می تواند مفید باشد. هدف از این کارگاه آشنا شدن علاقمندان با دیدگاه های نظری درباره عکاسی در علوم اجتماعی و کاربرد آنها در این مهارت و هنر است. عکاسی در این کارگاه در مفهوم عام واژه منظور نظر قرار گرفته است، یعنی هم به عکاسی مستند، هم به عکاسی هنری، هم به عکاسی حرفه ای و هم به عکاسی آماتور پرداخته می شود. با وجود این، رویکرد ما بیشتر، رویکردی اجتماعی و انسان شناختی خواهد بود. همچنین در این کارگاه تلاش می شود نمونه­های تصویری، تا جایی که بشود از عکاسان معاصر ایرانی باشد. پرسش­های بنیادین کارگاه عبارتند از: عکاسی از دیدگاه علوم انسانی و اجتماعی چیست؟ چه کاربردی به طور عام و چه کاربردی در پژوهش اجتماعی دارد؟ چه نیازی به عکس به طور کلی هست؟ تفاوت های عکاسی مستند و عکاسی هنری کدامند؟ و آینده عکاسی را در جهان پسا انقلاب اطلاعاتی و در بازار عمومی عکس، چگونه باید دید؟ مدرس کارگاه دکتر ناصر فکوهی، استاد دانشگاه تهران و مدیر «انسان شناسی و فرهنگ» است که تاکنون کارگاه های متعددی را در حوزه انسان شناسی هنر معاصر برگزار کرده است. 

مدرس: ناصر فکوهی

انسان شناسی و فرهنگ 

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ

ناصر فکوهی در ویکیپدیا 

ناصر فکوهی در لینکدین 

شرح جلسات

جلسه اول : تشریح رویکرد انسان شناسی، انسان شناسی  هنر و تصویری،  مباحث عمومی درباره عکس 

جلسه دوم: مباحث نظری درباره عکس: فوئرباخ، بنیامین و مکتب فرانکفورت، مکتب بیرمنگام، بارت، بوردیو، فوکو

جلسه سوم: مباحث مربوط به رابطه عکس مستند، عکس هنری و عکس مردمی

جلسه چهارم: چشم اندازهای عکاسی در جهان پسا انقلاب اطلاعاتی و بازار جهانی عکس

مهلت ثبت نام: تا 21 فروردین 1393 ادامه دارد.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با موسسه مهر ماه تماس بگیرید. به شرکت کنندگان گواهی داده می شود.