موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی جواهرات ومجسمه های کوچک هنرجویان ماه مهر با عنوان "تـن دیــــز"

files_magazinContents_347433poster_50_70chap[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

افتتاحیه: روز جمعه 16 اسفندماه

از ساعت 16 الی 20 

نمایشگاه تا 21 اسفندماه ادامه دارد. 

گالری آپادانا

اصفهان ـ آپادانا دوم ـ کوچه لاله ـ پلاک25

تلفن:6413002ـ 0311

pic__ok

استیتمنت نمایشگاه گروهی تن دیز اصفهان

هنر عرصه غریبی است؛ به رغم تمامی تعریف های هستی شناسانه و معرفت شناسانه و شاید بدان خاطر، گنگ و نامعلوم است و بی مرز و محدوده. تاکید سبک های هنری بر شکل، رنگ، ماده، محتوا، کیفیت قواعد زیبایی، بداعت و اصالت، انسجام اثر هنری، مهارت اجرا، صفات مخاطب و... فراز و نشیب های فراوان آزموده است. شاید آنچه کمتر دستخوش تغییر بوده، تغییر باشد و تلاش. تلاش در دیدن، بازتاب یا نقد امروز و سخن گفتن؛ گاه برای مخاطبی گزیده در مکانی محدود، گاه برای همگان در گیتی، و تلاش در یافتن الفبایی کارآمد در ایجاد چنین تعاملی به کمک عناصر ماحصل جامعه مدرن و صنعتی و یا میراث بصری پیش از آن. در هر حال، حاصل آیینه وضعیت معاصر ماست و بخشی از کثرت طیف صداهایی که میان مرکز و حاشیه در نوسانند. آثار این مجموعه نیز جستجوها و تلاش هایی هستند برای دیدن و نشان دادن.