موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

دوره جدید کلاس نقد عکس استاد سوری

files_magazinContents_890429Rod_2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

در جهت درک بهتر چیستی نقد عکس و تجربه آن، این کارگاه طی 10 جلسه‌ی دو ساعته تقریبا به دو بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول کارگاه به مسایل نظری – عملی نقد عکس خواهد پرداخت:

ـ مروری بر مفاهیم پایه‌ای نقد هنری و نقد عکس
ـ مروری بر عناصری از عکس که در نقد باید به آن توجه کرد
ـ تشریح فرآیند نقد و تجربه عملی هر مرحله با آثاری از عکس‌ةای شرکت کنندگان
ـ رفتن به یک نمایشگاه ونقد آن
ـ مروری بر انواع نقد

دربخش دیگر کارگاه، آثار عکاسی شرکت‌کنندگان مورد نقد قرار خواهد گرفت.

مخاطبان این کارگاه هم عکاسانی هستند که می‌خواهند در جهت درک و ارزشیابی بهتر از عکس گام بردارند هم آنانی که می‌خواهند نقد عکس بنویسند و مهمتر از همه هنردوستانی که در پی چگونگی درک عکس‌اند.

دوره جدید این کلاس روزهای یکشنبه از ساعت 16 الی 19 خواهد بود.

مهلت ثبت نام تا 25 اسفندماه 92 ادامه دارد.