موسسه ماه مهر

۰۱ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه جواهرات بنفشه همتی با عنوان "نوسان" در گالری والی

files_magazinContents_324785securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نمایشگاه روز جمعه 92/12/02 از ساعت 16 الی 20 افتتاح خواهد شد.

این نمایشگاه تا روز 92/12/13 ادامه دارد.

ساعت بازدید: 16 تا 20

میدان ونک/ خیابان ونک/ خیابان شهید خدامی/ پلاک 72

Banafshe Hemmati

Flucuation

on Friday Feb 21th , 2014 from 4 to 8 pm

The Exhibition will continue until Mar 4th , 2014

From 4 to 8 pm

www.valiartgallery.com