موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸

کارگاه نقد هنر با حضور دکتر کشمیرشکن در ماه مهر

files_magazinContents_lens9328131_1265194645How-to-critique-art[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

مدرس: دکتر حمید کشمیرشکن 

این کارگاه به بررسی و تحلیل رویکردها و اصول مختلف نظری در نقد هنرهای تجسمی و تاریخ هنر ( مدرن و معاصر) می پردازد.  در طی این کارگاه به تفکیک به رویکردهای مرتبط پرداخته و همچنین یک اثر هنری به عنوان نمونه در راستای الگوی نظری و یا نظریه خاص انتخاب شده و بررسی می شود.  این تحلیل ها در راستای فهم و درک چگونگی استفاده و نحوه بهره برداری از نظریات و اصول مشخص ( توسط اندیشمندان و نظریه پردازان برجسته هر حوزه ) در تجزیه و تحلیل انتقادی و نقد هنری مورد استفاده قرار می گیرند.

تاریخ برگزاری کارگاه: 9 و 10 و 11 اردیبهشت ماه 93

کارگاه در طی سه روز، مجموعا 18 ساعت: هر روز 6 ساعت از 10-13 الی 14-17 برگزار خواهد شد.

شرکت در کلیه کلاس ها الزامی است.