موسسه ماه مهر

۰۱ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه نقاشی مریم چتر زرین در گالری والی

files_magazinContents_259270securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

از این نمایشگاه می توانید در روز جمعه 92/11/18 از ساعت 16 الی 20 دیدن فرمایید.

این نمایشگاه تا روز 92/11/29 ادامه دارد.

ساعت بازدید: 16 تا 20 

نگارخانه در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، تعطیل است.