موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸

"کارگاه انسان شناسی: رنگ و طراحی" در موسسه ماه مهر

files_magazinContents_790727images[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

موسسه ماه مهر با  همکاری انسان شناسی و فرهنگ کارگاه «انسان شاسی رنگ و طراحی» را برگزار می کند.  هدف از این کارگاه  ارائه چشم اندازی از مباحث انسان شناسی در رابطه با مفاهیم رنگ ( در معنای محلی و جهانشمول آن)، و طراحی در قالب های سنتی و مدرن به مثابه تالیفی فرهنگی می باشد . در این کارگاه تلاش می شود مخاطبان با تاثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، آشنا شوند؛ موضوع هایی چون درک از مفاهیم رنگ و طراحی و کاربردهای آنها چه در چشم اندازهای تاریخی و جوامع باستانی و پیرامونی و چه به ویژه در جهان امروز در موقعیت های مختلف اجتماعی از مسائل دیگری است که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود. مخاطبان می توانند طیف گسترده ای از دانشجویان تا علاقمندان حرفه ای باشند که با مشارکت خود بر غنای مباحث بیافزایند و به ویژه امکان همکاری های آتی بین رشته ای را فراهم کنند.

تاریخ تشکیل کارگاه روز پنجشنبه اول اسفند ماه  1392 خواهد بود . ساعت کارگاه: 20-11

به شرکت کنندگان گواهی "موسسه ماه مهر" و "انسان شناسی و فرهنگ" داده خواهد شد.

مدرس: "ناصر فکوهی" دانشیار انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر انسان شناسی و فرهنگ

برنامه کارگاه  انسان شناسی: رنگ و طراحی

بخش اول معرفی مختصر انسان شناسی، انسان شناسی هنر،  انسان شناسی تصویری  و مفهوم بازنمودهای تصویری، رنگ، طرح و گرافیک در انسان شناسی. تحلیل زبان شناختی، نشانه شناختی و نماد شناختی مفهوم رنگ و طراحی در انسان شناسی با اشاره عمومی به اشکال گوناگون مورد مطالعه در انسان شناسی: سنگ نگارها، هنر بدن، تصاویر، گرافیسم، کاریکاتور و غیره

بخش دوم: تحلیل انسان شناختی نمونه ها: فلسفه نگارهای جنیس کارراس(Genis Carreras) ؛ بازنمود شهرهای بزرگ در کارت پستال ها . تحلیل انسان شناختی نمونه ها: گرافیسم لوگوها و طراحی جلد کتاب در ایران و سایر کشورها.

بخش سوم: هنر بدنی: بدن به مثابه رسانه و مفاهیم فرهنگی آن در نظام های شناختی گوناگون. بررسی هنر بدنی آمریکای پیش از کلمب: رنگ، گرافیسم و ساخت جواهرات: هنر آزتک و سرخپوستان.

بخش چهارم: بررسی هنر بدنی استرالیا: رنگ، گرافیسم و ساخت نقاب ها. بررسی هنر تغییر بدن: خالکوبی، دگرگونی و تزئین بدن در سنت های غربی (اروپا و امریکا) و شرق (هندوستان و افریقا). نتیجه گیری و چشم اندازهای روابط میان انسان شناسی و گرافیسم

منابع

کتاب:

- آریانی، اسماعیل، (ویراستار)، 1384، مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی، هنر و عناصر طبیعت، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

- بواس، فرانتس، 1391، مردم شناسی هنر، ترجمه جلالالدین رفیع فر، تهران: گل آذین.

- پاز، اوکتاویو، 1376، هنر و تاریخ، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: انتشارات توس.

- دانسی، مارسل، 1387، نشانه شاسی رسانه ها ، ترجمه گودرز میرانی و بهروز دوران، تهران: نشر چاپار.

- دو وینیو، ژان، 1379، جامعه شناسی هنر، ترجمه مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز.

- فکوهی، ناصر(به کوشش)، مجموعه مقالات اولین و دومین هم اندیشی انسان شاسی هنر، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

- فکوهی، ناصر، 1389، تعارض و همسازی در هویت و قومیت، تهران: گل آذین.

- فکوهی، ناصر، 1391، انسان شناسی هنر، تهران: نشر ثالث.

- فکوهی، ناصر، 1391، فرهنگ و زندگی روزمره، مجموعه گفتگوها، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.

- فکوهی، ناصر، 1391، مبانی انسان شناسی، تهران: نشر نی.

- فکوهی، ناصر،(گزیده و ترجمه) 1389، گفت و گوهایی درباره انسان و فرهنگ، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.

- الکساندر، ویکتوریا، 1390، جامعه شناسی هنرها، شرحی بر اشکال زیبا و مردم پسند هنر، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

- گامبریچ، ارنست، 1379، تاریخ هنر، ترجمه علی رامین: تهران: نشر نی.

- گیرو، پیر، 1389، نشانه شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران: آگه .

- لوسی اسمیت، ادوارد، 1385، مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع آدر، تهران» انتشارات فرهنگستان هنر.

- ولف، جنت، 1389، زیبا شناسی و جامعه شناسی هنر، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر. هیتیک، ناتالی، 1384، جامعه شناسی هنر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: آگه.

نشریات:

- مجله پژوهش های انسان شناسی ایران:دانشگاه تهران(شماره های یک و دو)

- مجله «حرفه هنرمند» (دوره)

- مجله «خیال»: فرهنگستان هنر(دوره)

- مجله فرهنگ و معماری: مرکز پژوهش های فرهنگی (دوره)

سایت ها:

. anthropology.ir http://www

http://www.iida.org/content.cfm/anthropology-in-design

http://paceth.com/

http://www.swinburne.edu.au/design/courses/design-anthropology-postgraduate-course.html

http://designtaxi.com/article/101718/Design-Anthropology-A-Coming-of-Age/

http://benjamins.com/#catalog/books/z.137/main

http://www1.icsi.berkeley.edu/~kay/ColorDiffs-2.pdf

http://books.google.com/books?id=edRu0Dq69NcC&pg=PA324&lpg=PA324&dq=anthropology+of+colors&source=

bl&ots=eLKujTQJwF&sig

=QIWA4yev4vaCr74WwTgQAmtZQOE&hl=en&sa=X&ei=JQ7YUJn5MIizqgGWzoGYBQ&ved

=0CF0Q6AEwBQ#v=onepage&q=anthropology%20of%20colors&f=false

http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/790060.html

ناصر فکوهی در ویکیپدیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%81%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C

ناصر فکوهی (شرح حال و پرونده فعالیت ها و نوشته ها در سایت انسان شناسی و فرهنگ)

http://anthropology.ir/node/9132