موسسه ماه مهر

۰۱ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه بابک کبود در گالری الهه

files_magazinContents_392840securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

افتتاحیه: جمعه 11 بهمن ماه

نمایشگاه تا پنجشنبه 17 بهمن 1392 ادامه دارد

ساعات بازدید: 16 تا 20

Opening: 31 Jan. 2014

End: 6 Feb. 2014

Visiting Hours: 4-8 p.m