موسسه ماه مهر

۰۱ مهر ۱۳۹۸

برگزاری نمایشگاه "آلترناتیو کالیگرافی 3" در تهران

files_magazinContents_226673alternativecalligraphy3homa[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
سومین دوره نمایشگاه کالیگرافی آلترناتیو (جایگزین) با به نمایش گذاشتن آثاری از علیرضا آستانه، محمد بزرگی و بابک رشوند از 4 بهمن در گالری هما در تهران آغاز به کار کرد.
نخستین مجموعه گروهی کالیگرافی جایگزین دی ماه 1390 در گالری هما به نمایش گذاشته شد وهدف از آن سری، معرفی آثاری بود که کوشش خود را معطوف به ابعاد غیر تزئینی خط- نوشته کرده و گسترش فاهمه‌ی  خط-نقاشی را در بستر معاصر دنبال می‌کردند؛ مجموعه‌ای که سری دوم آن، سال بعد در آرت فر وین نیز به نمایش درآمد و با واکنش های متمایزی مواجه شد. برخی آن را گونه‌ی دیگری از خط-نقاشی و برخی منتقدین داخلی این گونه آثار را با در راستای جریان اگزوتیک یا پست اگزوتیک دیدند.
نسخه‌ی سوم کالیگرافی جایگزین با آثاری از علیرضا آستانه، محمد بزرگی و بابک رشوند به کارهای هنرمندانی پرداخته که جملگی از جهان خطاطی کلاسیک آمده‌اند اما نتیجه دگردیسی نقاشی-نویسه هاشان کاملا مسیردیگری را پیش گرفته است.
این نمایشگاه از 4 تا 15 بهمن در گالری هما در تهران برپا خواهد بود.
منبع: هما