موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

ماه مهر کارگاه نگارش متون تخصصی هنری (2) را برگزار می کند

files_magazinContents_3261102009-10-8-magnifier[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

 مدرس کارگاه: دکتر حمید کشمیرشکن

این کارگاه در امتداد و بر مبنای مباحث، اصول و روش‌های مطرح شده در کارگاه «نگارش متون تخصصی هنری (1)» بر استفاده عملی از آن مباحث جهت نگارش متون تخصصی هنری متمرکز می شود. در این کارگاه به بررسی متون نوشته شده توسط شرکت کنندگان (شامل اقسام نگارش متون تخصصی هنری: استیتمنت هنرمند، مقدمه نمایشگاه، پروپوزال، نقد ژورنالیستی، مقاله تخصصی) و تحلیل آنها با مشارکت گروهی می‌پردازد.

(کارگاه چهار روزه، مجموعاٌ 24 ساعت: هر روز 6 ساعت: 17-14؛  13-10)

روزهای کارگاه 14و 15و 16و 17 بهمن ماه می باشد.