موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

سال نو میلادی مبارک

files_magazinContents_680870Beautiful-Happy-New-Year-2014-HD-Wallpapers-by-techblogstop-23[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

همواره سالی پر از تندرستی و موفقیت را برای تمامی مسیحیان جهان آرزومندیم.

خانواده موسسه ماه مهر