موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

کارگاه سینمای نئورئالیسم ایتالیا

files_magazinContents_211926Neorealism_2_low_size[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

موسسه فرهنگی ماه مهر در نظر دارد در بخش مطالعات و آموزش سینمایی خود مبحث "مکتب سینمای نئورئالیسم" را پس از برگزاری موفق بخش اول آن که از تاریخ 5/10/91 تا 10/2/92 برگزار گردید ادامه داده و این بار به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر سازنده و چشمگیر اصول و جهان بینی این مکتب در چشم انداز سینمای جهان بپردازد.

ماه مهر بدین منظور مجموعه ای را فراهم آورده است که این روند تاثیرگذاری را در کشورهای مختلف جهان- با نوعی تقسیم بندی قاره ای- و به شکل زیر دنبال نماید.

1- ادامه خلاقیت سینمای نئورئالیستی در کشور ایتالیا از سال 1955 تا به امروز (پی یترو جرمی، پی یر پائولو پازولینی، لوکینو ویسکنتی، ویتوریو دسه تا، روبرتو روسلینی، فرانچسکو روزی ، برادران تاویانی، ارمانو اولمی ،جیلو پونته کوروو، ماریو مونیچلی، مارکو بلوکیو و دیگران) در ده جلسه.

2- سینمای متاثر از مکتب تئورئالیسم در کشورهای قاره­ی آسیا ( ایران ، چین، ژاپن، هند، ترکیه، سوریه و دیگران) در بیست جلسه.

3- سینمای متاثر از مکتب نئورئالیسم در کشورهای اروپایی( فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، انگلیس، روسیه، لهستان، چکوسلواکی و دیگران) در ده جلسه.

4- سینمای نئورئالیسم تاثیرگرفته از مکتب نئورئالیسم در کشورهای آمریکای جنوبی( کوبا، آرژانتین، برزیل، مکزیک، شیلی، اکوادور و دیگران) در ده جلسه.

5- سینمای نئورئالیسم متاثر از مکتب نئورئالیسم در آمریکای شمالی( دلبرت مان، الیا کازان، جان کاساویتیس، رامین بحرانی و دیگران) در ده جلسه.

علاقمندان به شرکت در این جلسات حداقل 3 ساعته- که طبعا با نمایش فیلم­های مربوطه و همراه با معرفی کارگردان­ها و ویژگی های آثار و سبک و سیاق کارها خواهدبود می­توانند برای نام نویسی در بخش آغازین این مجموعه نشست­ها که به مورد 1 خواهد پرداخت به دفتر موسسه فرهنگی ماه مهر مراجعه نمایند. گفتنی است که این مجموعه کلاس­ها نیز همچون گذشته توسط استاد کامران شیردل طراحی، مدیریت و برگزار خواهد شد.