موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پیام تسلیت به آقایان غفوری و موسوی اقدم

files_magazinContents_975215P91513C45[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
جناب آقایان محمد غفوری و کامبیز موسوی اقدم تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را میطلبد. ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.

از خداوند برای شما و خانواده گرامیتان صبری عظیم و برای آن دو مرحوم روحی شاد و آرام طلب میکنیم.

خانواده موسسه ماه مهر