موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

نمایشگاه "شبانه‌ها"ی پرویز کلانترى در گالرى بوم برگزار می‌شود

files_magazinContents_497347lrg-129-parviz_kalantari-_17.1.85_059[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
گالرى بوم عصر جمعه ۱۷ آبان مجموعه اى منحصر به فرد از نقاشى هاى «پرویز کلانترى» را با عنوان "شبانه‌ها" به تماشا مى‌گذارد.
"شبانه ها" عنوان این نمایشگاه است که در دو بخش آثار کلانترىرا مرور مى‌کند، در صحن عمومى گالرى بوم مهمترین دوره‌هاىنقاشىاین هنرمند پیشکسوت مرور مى‌شود که شامل فضاهاى نوستالژیک معمارى هاى کویرى، اتمسفرهاى آرامش بخش روستاهاى از دست رفته ایرانى و حتى نقاشى هایى از عشایر است که در آنها کوچ در مقام یک افسانه دور، گرامى داشته مى‌شود.

اما در بخش ویژه این نمایشگاه در اتاقى که خود کلانترى آن را "اتاق آبى" مى‌نامد، مجموعه اى بسیار متفاوت شامل هفت تابلو به روى دیوار مى‌رود که گویا از اعتراض و فریاد هنرمند حکایت مى‌کند.

این هنرمند مى‌گوید این آثار را در بى مهرى هایى که در همین مهر ماه دیده خلق کرده و بازگویى این واقعیت است که از ماست که بر ماست.

وی تاکید مى‌کند این آثار از درون اندوهگین او درباره برخى مناسبات ناصحیح در جامعه هنرى برآمده و بر بوم نشسته و امیدوار است با شنیدن صداى او از طریق نقاشى هایش احترام ها و رعایت اخلاق گمشده به متن زندگى مان بازگردد.

شبانه های پرویز کلانتری از 17 آبان در گالری بوم واقع در خیابان ولیعصر، بالا‌تر از نیایش، ارمغان غربی، پلاک ۱۱ دایر می‌باشد.

منبع:همشهری آنلاین