موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مبانی هنرهای تجسمی برای عکاسان:از زاویه اجتماعی

files_magazinContents_images[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg8[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpgاستاد : علیمراد عناصری
در این دوره تلاش می شود با دیدگاهی اجتماعی به مبانی هنرهای تجسمی پرداخت و آموزش های دوره متناسب با نیازهای هنرجویان عکاسی خواهد بود. کلاس آمیزه ای است از نوشتن و تمرین پیرامون مبانی دیزاین و کنش در میدان عکاسی. تلاش بر این است که هر هنرجو دست کم دو پروژه را از آغاز تا انجام، به فرجام برساند. به روش های پژوهش در اجتماع و پژوهش های میدانی نیز خواهیم پرداخت. این دوره برای هنرجویانی که در آغاز راه هستند می تواند سودمند باشد. حجم تمرین های کلاس زیاد خواهد بود. آن چه در کلاس خواهد گذشت، یک سره شیوه ی نگرش آموزگار به مساله است، و این دوره کارگاهی است که بیش از هر چیز، به این شیوه می پردازد؛ بنابراین، یک کارگاه تجربی است پیرامون برنامه ی آموزگار، و در هر دوره می تواند متناسب با وضعیت کلاس و جامعه سمت و سویی متفاوت داشته باشد. پرداختن به مبانی و ساختار بصری، بهانه ای است برای کارورزی و تجربه ی عینی، جدای از چهارچوب ایده های از پیش شکل گرفته برای هنرجویان.

روزهای پنجشنبه
ساعت: 17-14
مهلت ثبت نام:13/7/92